WE DELIVER HIGH-END WEB DEVELOPMENT PROJECTS.

CleverTech là Học viện kỹ thuật sáng tạo với chương trình giảng dạy STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics) theo chuẩn Quốc tế tại Việt Nam dành cho trẻ em từ 4 đến 18 tuổi. Được thành lập vào tháng 9 năm 2019, CleverTech quyết tâm thực hiện sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức toàn diện về STEAM, đặc biệt là các tư duy công nghệ, khoa học máy tính và kỹ năng thế kỷ 21 – 4Cs (Critical Thinking: Tư duy phản biện – Communication: Giao tiếp – Creativity: Sáng tạo – Collaboration: Làm việc nhóm). Các bộ môn giảng dạy tại CleverTech gồm: Lập trình và phát triển ứng dụng, Robotics Engineering. Chúng tôi tin rằng trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một nền kinh tế số và cần được trang bị sẵn sàng để trở thành những doanh nhân công nghệ trong tương lai.

Với chúng tôi “ART” không chỉ là nghệ thuật, nó còn là sự “Nhân văn”: ART + SCIENCE = PROGRESS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *